เว็บพนันออนไลน์ 888 เว็บตรง

จุดเช็คอิน ประจวบคีรีขันธ์

จุดเช็คอิน ประจวบคีรีขันธ์

จุดเช็คอิน ประจวบคีรีขันธ์ ใหม่ๆสวยๆ ที่เที่ยว ที่พัก คาเฟ่เด็ดๆ จุดเช็คอิน ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านก่อนเข้าจะเข้าสู่ภาคใต้ แต่เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณต้องไม่พลาดและเชื่อว่าประจวบคีรีขันธ์จะไม่ใช่แค่เพียงทางผ่านของการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้แต่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องเช็คอิน ทะเลประจวบ 1.อุทยานราชำภักดิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์สยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญของกองทัพไทย และยกย่องบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เดินทางเยือนกองทัพบกไทยอย่างเป็นทางการ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สำหรับกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกรวมถึงนักศึกษาวิชาทหารตลอดจนประชาชนทั่วไป ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ภายในอุทยาน ราชภักดิ์ แบ่งการจัดแสดงดังนี้ ส่วนที่ 1 ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้สำหรับพิธีสำคัญของกองทัพ และรู้จักบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ส่วนที่ 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือหอนิทรรศการประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 3 พระบรมราชานุสาวรีย์ 7 กษัตริย์สยาม เพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย์แต่ละพระองค์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงรัตนโกสินทร์ มีรูปปั้น 7 กษัตริย์แห่งสยาม ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) […]